Bruger- og pårørenderåd

Der er et bruger- og pårørenderåd (BPR) på alle plejecentrene i Roskilde. Det er der så længe, at der er kandidater, der ønsker at indgå i rådene. Rådet bliver valgt for 2 år ad gangen.

Bruger- og pårørenderådet på Hyrdehøj Plejecenter

I Roskilde Kommune har alle kommunale plejecentre et bruger- og pårørenderåd. Der er normalt valg til bruger- og pårørenderådene hvert andet år i november/december måned.

Medlemmer i Bruger- og pårørenderådet

Formand: Elin Jørgensen (Skovkvarteret - pårørende)

Kasserer: Gert Jensen (Interesseret borger)

Bestyrelsesmedlem: Vibe Andreasson (Skovkvarteret - pårørende)

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Alvang (Blomsterhuset - pårørende)

Bestyrelsesmedlem: Tordis Sværke (Interesseret borger)

Repræsentant fra Ældrerådet

Hermand Pedersen

Telefon 6127 4636

Mail: hermand_pedersen@yahoo.dk