Personalet

På Hyrdehøj Plejecenter er personalet en blanding af social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere, en ergoterapeut, en sygeplejerske, pædagoger, en aktivitets- og musikmedarbejder, teknisk servicepersonale og elever og studerende.

Personalet på Hyrdehøj Plejecenter

Vi består af flere forskellige personalegrupper, og vi er derfor en blanding af social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere, en ergoterapeut, en sygeplejerske, pædagoger, en aktivitets- og musikmedarbejder, teknisk servicepersonale og elever og studerende.

Du vil ved indflytningen, blive tilknyttet en tværfaglig personalegruppe. Kontaktpersonerne skal i hverdagen sikre kontinuiteten i den pleje og omsorg I sammen har aftalt.

I vores daglige samarbejde med dig lægger vi vægt på, at du bevarer din selvstændighed og autonomi i så høj grad som muligt.

Vi vil ud fra dine ønsker og behov hjælpe dig med det, du ikke selv kan og støtte dig aktivt i de gøremål, som du magter og gerne vil vedligeholde.